Sənaye Xəbərlər

Xarakterlər of Dörd oxlu Dəzgah

2019-10-10
Dörd oxlu emal xüsusiyyətləri Dörd oxlu emal mərkəzi əvvəlcə əyri səthlərin işlənməsinə, yəni bıçaqların emalına tətbiq olunur. Bu gün dörd oxlu emal mərkəzləri polyhedral hissələrə, fırlanan bir bucaq (spiral yağı yivləri) olan spirallərə, spiral yivlərə, silindrik kamalara, sikloid emallara və s. Tətbiq oluna bilər. İşlənmiş məhsullardan göründüyü kimi.

Dörd oxlu emal aşağıdakı xüsusiyyətlərə malikdir: (1) Məkanın səthi emal dəqiqliyini, keyfiyyətini və səmərəliliyini xeyli yaxşılaşdıran fırlanan mil əlavə etməklə işlənə bilər. Sərbəst yer səthi; (2) hissələri üç oxlu maşınla işlənə bilməz və ya uzun iş parçaları (məsələn, uzun oxlu emal kimi) dörd oxlu fırlanan masa ilə tamamlana bilər; (3) Sıxma müddətini və emal proseslərini azaltmaq. Bir mövqedə yerləşdirmə mövqeyi səhvlərini azaltmaq üçün çox pilləli emal edə bilər. (4) Aləti çox təkmilləşdirdi və alət ömrünü uzatdı; (5) İstehsal konsentrasiyasına keçirici.