Sənaye Xəbərlər

Dəqiqlik Metal Möhürləmə istifadə etmək

2019-09-26
Həssas metal ştamplama avadanlığı və texnologiyası daim təkmilləşdirilir, metal ştamplama hissələri getdikcə inkişaf edir və növləri artır. Bazar miqyası genişlənir.

Həssas metal möhürləmə sənayesi, tətbiqi və proses xüsusiyyətlərinə görə müxtəlif növlərə bölünə bilər. Aşağıdakı Precision Metal möhürləmə növlərinin qısa bir təqdimatı:

1. Avtomobil hissələri: əsasən avtomobil struktur hissələri, avtomobil funksional hissələri, avtomobil torna hissələri, avtomobil rölləri və s.
2. Elektron hissələr: əsasən birləşdirən qurğular, bağlayıcılar, fırça hissələri, elektrik terminalı və elastik hissələr daxildir.
3, məişət texnikası hissələri: əsasən rəngli boru elektron silah hissələri, eləcə də kiçik məişət elektrik cihazları hissələri, müxtəlif struktur hissələri və funksional hissələr kimi məişət elektrik hissələri daxildir.
4, IC inteqrasiya edilmiş dövrə qurğuşun çərçivəsi: əsasən diskret qurğuşun qurğuşun çərçivəsini və inteqral dövrə qurğuşun çərçivəsini əhatə edir.
5, motor dəmir nüvəsi: əsasən tək fazalı seriya həyəcan motoru nüvəsi, tək fazalı ev motorlu dəmir nüvə, tək fazalı kölgəli dirək motor nüvəsi, daimi maqnit DC motor nüvəsi, sənaye motor nüvəsi, plastik möhürlənmiş stator nüvəsi.
6, elektrik dəmir nüvəsi: əsasən E şəkilli transformator nüvəsi, EI formalı transformator nüvəsi, I formalı transformator nüvəsi və digər transformator dəmir fişlərdən ibarətdir.
7. İstilik dəyişdiricilərinin qapaqları: əsasən sənaye istilik dəyişdiriciləri, ev istilik dəyişdiriciləri və avtomobillər üçün istilik dəyişdiriciləri.
8, digər hissələr növləri: əsasən cihaz hissələri, İT hissələri, akustik və kamera hissələri, müasir ofis hissələri və gündəlik avadanlıq daxildir.